Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Pravidla soutěže

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem Soutěže je Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 dále jen „Pořadatel".

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník". Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Podmínky soutěže

  • Do soutěže se mohou zapojit všichni, kteří nakoupili na e-shopu diamantove-malovani.cz
  • Každý účastník může vyhrát pouze jednou

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

Předmět soutěže

Pro účast v soutěži je podmínkou napsat recenzi na https://bit.ly/4a7v88z 
V této recenzi musí být napsáno datum objednávky pro ověření splnění podmínek. 

Výhra

Vždy první týden v měsíci pořadatel vybere jednoho vítěze, který splňuje podmínky soutěže. 

Výherce bude nejpozději do 14 dnů kontaktován na uvedený email v objednávce

Výherce od pořadatele dostane libovolný obraz ze stálé nabídky o rozměru 40x50 cm s rámem..

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím postu e-mailové zprávy. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR") a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, číslo účtu a e-mailovou adresu pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a číslo účtu. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním e-mailu na adresu info@diamantove-malovani.cz

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.