Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Pošlete fotku a vyhrajte další krásný obraz

Užili jste si diamantové malování? Pochlubte se svým obrazem! Pokud jste dokončili obraz, který jste zakoupili na našem e-shopu, pošlete nám jeho fotografii a zařaďte se do slosování o další obraz z naší nabídky. Každý měsíc někdo vyhrává!

Jak se zařadit do slosování o obraz podle vlastního výběru?

Zašlete dokončený obraz vyfocený zepředu na . To je vše. Tedy ještě pár pravidel je nutné dodržet:

 • Obraz na videu musí být zakoupen výhradně u diamantove-malovani.cz
 • Účastník soutěže musí být vlastník fotografie, případně být v pozici fotografovaného
 • Obraz na fotografii musí být dokončený, tedy nestačí fotografie rozpracovaného obrazu
 • Obraz musí být vidět celý
 • Fotku musí účastník zaslat nejpozději půl roku od zakoupení obrazu

Příklady nafocených obrázků

Fotografie bez osob či zvířat:
Špatně
Tmavá, rozostřená fotografie. Obraz nelze vidět celý.
Správně
Světlá fotografie, lze vidět celý obraz.
Fotografie s osobami či zvířaty:
Špatně
Tmavá, rozostřená fotografie. Obraz nelze vidět celý.
Správně
Světlá fotografie, lze vidět celý obraz.

Samozřejmě musí fotografie také splňovat nějaké nároky na kvalitu:

 • Minimální šířka fotografie musí být 1200 px. Formát JPG, JPEG nebo PNG. Max.velikost 7 Mb.
 • Na fotografii musí být zřetelně vidět celý obraz
 • Fotografie nesmí být ani příliš světlá, ani příliš tmavá
 • Fotografie bez přehnaných úprav (typu HDR apod.)
 • Fotografie nesmí být rozmazaná
 • Fotografie ve formátu jméno_příjmení můžete odeslat na e-mail . Jako předmět e-mailu uveďte text "Chci vyhrát obraz".

Když splníte podmínky, můžete si vybrat obraz v rozměru 40x50 cm z jakékoliv kategorie našeho e-shopu.

Berte prosím na vědomí, že Vaši fotografii můžeme použít k propagaci našeho e-shopu jejím zveřejněním na webu a sociálních sítích, jak zmiňujeme níže v části Ostatní podmínky.


Ostatní podmínky

Zasláním fotografie poskytuje účastník organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci akce a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora akce či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora akce. Organizátor akce není povinen toto oprávnění využít.

Organizátor akce nepřebírá přijetím fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

 • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly akce,
 • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel akce.

Odesláním údajů berou soutěžící na vědomí zásady zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na stránkách www.diamantove-malovani.cz.